Datum Anlass
   
01. Februar 2020 Seedorfer Fasnachtseröffnung
08. Februar 2020 Fasnachtseröffnung Buochs  
09. Februar 2020 Muisigmäss St. Jakob
 14. Februar 2020 Schluchti-Ball Ennetmoos
15. Februar 2020 Guggäuberfall
20. Februar 2020 Schmudo
 20. - 25. Februar 2020 Fasnachtswoche

Erschtmäuch wärdä!